Project/programma AUDITING

Heeft u in uw organisatie een groot aantal onafhankelijke

projecten, ambitieuze programma’s met veel gerelateerde

projecten, of uitgebreide projecten portfolio’s?


Door de grote  dynamiek in de omgeving, wisselende eisen

en wensen van de stakeholders en steeds grotere tijdsdruk,

kan het moeilijk zijn de projecten goed in de gaten te houden.
Een aantal projecten gaan goed, anderen dreigen uit de hand te

lopen, van weer anderen weet u het niet.
Rapportages zijn inconsistent en groot in aantal.

U heeft de behoefte om op korte termijn te weten hoe de projectorganisatie er voor staan.

HS-PM helpt u inzicht te krijgen in de gezondheid van de projecten en de doelmatigheid

van uw projectmanagement processen door middel van een tweetal hulpmiddelen:
1. de Projecttriage en
2. de Project Röntgenfoto.

Aanpak in het kort


U selecteert een groep projecten die onder de loep moet worden genomen. Dit kan een aantal losse, niet

aan elkaar gerelateerde projecten zijn, maar het mag ook een compleet programma of portfolio zijn.

Het aantal projecten is niet aan een maximum of minimum gebonden.


Aan de hand van de project triage vindt een snelle verdeling plaats in projecten die in meer of mindere

mate aandacht nodig lijken te hebben.
U heeft al een goed inzicht in de status van de projecten en de trend daarbij.

Voor rapportage doeleinden kan een voor u herkenbare verdeling toegevoegd worden.

Vervolgens worden de nader te onderzoeken projecten onderworpen aan de Project Röntgenfoto voor

een diepere analyse, waarin de zorg- en verbeterpunten per project naar voren komen.

Ook krijgt u bij de Project Röntgenfoto inzicht in de gebieden die in uw organisatie stelselmatig

onderbelicht worden en in de effectiviteit van de gehanteerde projectmanagement processen.

Uitvoering
De Project triage en Project Röntgenfoto worden uitgevoerd door één of meer assessoren die door HS-PM worden aangewezen, afhankelijk van het aantal projecten en de gewenste tijdlijn. De assessoren zijn allen ervaren en veelzijdige senior project- of programma managers, met zowel theoretische als praktische ervaring met projectmanagement methodieken en –processen.
De ervaring van de assessoren stelt hen in staat om ook buiten de context van de vragenlijsten te denken en met interessante bevindingen te komen, die niet direct af te leiden zijn uit de antwoorden op de vragen
.


Bewezen resultaat
Dankzij de Project Röntgenfoto en de Project triage krijgt u inzicht in de gezondheid van uw projecten en de sterke en zwakke punten van projectmanagement processen. Van hieruit kunt u verder bouwen aan een betere beheersing van uw projecten en processen.

De Project triage en Project Röntgenfoto zijn met succes toegepast bij verschillende klanten, waarbij clusters van 50 tot 180 projecten onder de loep werden genomen. Aan de hand van onze bevindingen hebben deze klanten gerichte actie ondernomen. De acties varieerden van het beëindigen van projecten tot personeels-wisselingen en veranderingen in opzet en naleving van projectmanagementprocessen.

Zo is HS-PM als consultant de klant van dienst geweest bij het onder controle brengen van project portfolio en programma’s.

Project triage Röntgenfoto Home Management Training Contact
Print

Meer weten?

Contact Terug